Dreptul familiei

OLARU & ASOCIAȚII are o experiență vastă, pe care a dobândit-o prin activități de consultanță, asistență şi de reprezentare a persoanelor fizice:

  • în toate tipurile de cauze care au ca obiect relațiile de familie: în proceduri judiciare şi de soluționare amiabilă (mediere), precum divorț, exercitarea autorității părintești, regimuri matrimoniale (convenții matrimoniale, partaj de bunuri comune), filiație;
  • în cazuri complexe cu elemente de extraneitate: divorț, adopție, răpire internațională de copii.
Call Now Button