Descoperă

OLARU & ASOCIAȚII
Societate civilă de avocați

Suntem avocați care exercită această profesie cu mult profesionalism, având o experiență îndelungată. Ne implicăm nu numai profesional în cazurile pe care le gestionăm, ci și sufletește. În această profesie când faci totul cu pasiune, combinând experiența și sufletul pe care îl pui în tot ce faci, rezultatul nu întârzie să apară.

Descoperă

Ariile noastre de practică

Dreptul familiei

Asistență și reprezentare juridică în în proceduri administrative sau procese care au ca obiect divorț, apărarea și protejarea intereselor minorilor (exercitarea autorității părintești, stabilire domiciliu minor, pensie de întreținere, program legături personale cu părintele la care nu a fost stabilit domiciliul minorilor).

Dreptul muncii

Litigii de muncă, proceduri de mediere, încălcarea unor drepturi prin încălcarea legii și apelarea la proceduri abuzive, hărțuire la locul de muncă, șantaj, amenințare, neplata drepturilor salariale ...

Contestații la executare

Contestația la executare silită este o modalitate prin care se poate obține anularea oricărui act de executare silită de către persoanele interesate sau vătămate prin executare. Este important să fiți asistat sau reprezentat în această procedură de un avocat pentru a putea obține anularea actelor de executare silită.

Executări silite

Asistență și reprezentare juridică pentru situațiile în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare. Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut creditorului prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum şi a cheltuielilor de executare.

Consultații juridice

Consultatiile juridice pot fi acordate de avocat, conform legii, in scris sau verbal in domenii de interes pentru client, precum: a)redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata; b)elaborarea de opinii legale; c)elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea; d)elaborarea proiectelor de acte normative; e)participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii; f)orice alte consultatii in domeniul juridic.

Redactare acte juridice

Experiență variată și nemărginită

Asistăm clienți și în afara granițelor României

Los Angles

California

Amsterdam

Las Vegas

Meulbeurn

Contactează-ne

Call Now Button